SAPO X

Nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh toàn diện

Bán hàng khắp mọi nơi – Quản lý trên một hệ thống

Nền tảng bán hàng online được sử dụng nhiều nhất

phần mềm quản lý bán hàng dễ sử dụng nhất

Phần mềm quản lý bán hàng dễ sử dụng nhất